Osoby, które tylko czytały o zadaniach detektywów lub oglądały telewizyjne relacje z pościgów, nie znają realiów tej pracy, a opowiadając o niej, rozpowszechniają kolejne mity. W rzeczywistości biuro detektywistyczne działa w sposób mniej spektakularny, gdyż musi sprawnie poruszać się w gęstwinie przepisów prawa i stosować je w praktyce, a także wiedzieć, gdzie poszukać informacji.

Kto pracuje w biurze detektywistycznym?

W biurze detektywistycznym (oczywiście, jako detektywi) mogą pracować tylko osoby, które mają odpowiednią licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu. Od stycznia 2014 roku w Polsce detektywem może zostać każdy, kto ma polskie obywatelstwo, skończył 21 lat i ma średnie wykształcenie. Nie trzeba zdawać egzaminu, a wystarczy ukończyć kurs obejmujący 50 godzin dydaktycznych, po którym jest się pełnoprawnym detektywem i można podjąć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług. Przyszły detektyw musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz być zdolnym fizycznie i psychicznie do wykonywania zawodu detektywa, co potwierdza zaświadczenia od lekarza. Jeśli kandydat pracował w służbach mundurowych lub urzędzie administracji publicznej i został zwolniony dyscyplinarnie, nie może starać się o licencję szybciej niż po 5 latach.

Czym może zajmować się biuro detektywistyczne?

Podstawowymi usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Biuro detektywistyczne może zajmować się sprawami wynikającymi ze stosunków prawnych osób fizycznych, ze stosunków gospodarczych dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych, płatniczych oraz bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową. Dzień w takim biurze nie polega na wymianie błyskotliwych myśli, a na żmudnym poszukiwaniu informacji. Poza detektywami pracują także pracownicy obsługi, którzy odbierają telefony, zapisują i umawiają klientów oraz segregują i archiwizują zebrane informacje. Dobre biuro detektywistyczne indywidualne podchodzi do klienta. Każda sprawa jest bowiem inna i wymaga użycia innych metod, w związku z czym agencje dostosowują swoje działania do specyfiki danego zlecenia. Pierwszym i kluczowym momentem dla sprawy jest spotkanie z detektywem – trwa ono tak długo, jak potrzebuje tego klient. Dzięki swojemu doświadczeniu zaproponuje odpowiednie działania lub poradzi klientowi, by nie wydawał pieniędzy, gdyż sprawa nie znajdzie szczęśliwego zakończenia. Klient musi opowiedzieć dokładnie o tym, jakie ma domysły i podejrzenia, czego się spodziewa lub obawia. Na tej podstawie detektyw określi, jakie środki będą potrzebne do prowadzenia ewentualnych działań. Po przyjęciu warunków trzeba podpisać umowę z biurem detektywistycznym. Oprócz umowy, zlecenie zostaje wpisane do księgi zleceń detektywistycznych oraz zostaje wystawiona faktura.
Dobre biuro detektywistyczne opiekuje się swoim klientem i przez długi czas gromadzi informacje i fakty, na podstawie których określa wynik śledztwa. Codzienna praca polega więc na spotkaniach, śledztwach i żmudnym gromadzeniu informacji.

Zobacz również  Domowy burger – niezbędne składniki

Tutaj więcej informacji: https://www.detektywipl.pl/kontakt/prywatny-detektyw-gdansk/