Młodość to cudowny czas, który chciałoby się przeżywać bardzo długo. Przychodzi jednak moment na to, by młody człowiek przejął odpowiedzialność za swoje życie i znalazł pracę. Młodzież powinna zajmować się tym już w trakcie studiów, dobrze planując swoją karierę. Może warto studiować za granicą, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? A może jednak wybrać studia w Polsce?

Dlaczego warto podejmować studia za w Polsce?

Zdolni absolwenci czołowych liceów szukają studiów za granicą. Obecnie perspektywa ta wcale nie jest przerażająca. Młodzież do wyjazdu skłania sprofilowana ścieżka zawodowa, perspektywa lepszej pracy i zarobków. Ponadto, studiując poza Polską można zmienić otoczenie, wyrwać się spod rodzicielskiej pieczy, poznać nowych ludzi i zobaczyć kawałek świata. Czy to zawsze dobre rozwiązanie? Z pewnością nie, gdyż studia poza Polską dużo kosztują. Wprawdzie można postarać się o stypendium, ale nie będzie ono na tyle duże, by pokryć koszty nauki, życia i podróży do kraju. Ponadto, nawet jeśli młody człowiek dostanie studencki kredyt, będzie musiał go spłacić. Może lepiej więc studiować w Polsce?

Studia w Polsce i ich zalety

Polskie tradycje uniwersyteckie są jednymi z najstarszych w Europie. Akademia Krakowska to jedna z najstarszych uczelni na świecie, wzorująca się na akademiach w Bolonii i Padwie. Na szczęście, studia w Polsce nie oznaczają mentalnego powrotu do czasów, gdy na tronie zasiadał ostatni król z rodu Piastów. Polski system szkolnictwa wyższego szybko się rozwija. Polska zajmuje czwarte miejsce w Europie pod względem liczby osób zapisanych do szkół wyższych. Ogółem liczba studentów w ponad 400 szkołach wyższych wynosi prawie 2 miliony. Co roku prawie pół miliona młodych ludzi rozpoczyna studia na jednej z polskich uczelni. Polskie szkoły wyższe oferują ponad 600 kierunków studiów, które stanowią integralną część Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Większość szkół oferuje kursy w językach obcych. Nasz kraj bierze aktywny udział w Procesie Bolońskim. Dzięki wprowadzeniu trójstopniowego szkolnictwa wyższego ukształtowanego w oparciu o podział na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie, a także o Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), zarówno studenci polscy, jak i cudzoziemcy studiujący w Polsce mogą bez żadnych problemów kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej. W ramach samego programu Erasmus na studia w Polsce przyjechało ponad 43 tysiące studentów zagranicznych, podczas gdy około 100 tysięcy studentów z Polski odbyło część studiów w innym kraju Unii Europejskiej. Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Polski otrzymują atrakcyjne i zróżnicowane możliwości kształcenia, spełniające wysokie europejskie standardy. Mogą studiować medycynę, biotechnologię i inżynierię, ale także sztukę i ekonomię. Dyplom zdobyty po ukończeniu studiów jest uznawany nie tylko w całej Europie, ale także na świecie.

Zobacz również  Rowery elektryczne - jak to działa?

Studia w Polsce mogą być wspaniałym wstępem do udanej kariery zawodowej. Kilka lat prawdziwej samodzielności w dużym uniwersyteckim mieście z pewnością pozytywnie wpłynie na kształtowanie charakteru młodego człowieka.