Coraz więcej osób decyduje się na studia, w ramach których mogą uzyskać wyższe wykształcenie na różnych kierunkach. W ten sposób poszerzają swoją wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe i zyskują większe szanse na otrzymanie dobrze płatnej pracy. Oczywiście istnieje wiele różnych kierunków studiów, więc przed podjęciem nauki, warto wybrać kierunek z przyszłością, który dodatkowo jest zgodny z zainteresowaniami osoby planującej naukę.

Ostatnimi czasy coraz większą popularność zyskuje kierunek, jakim jest gospodarka przestrzenna. Generalnie pod tym pojęciem kryją się różnego rodzaju działania czynne i bierne związane z organizacją użytkowania przestrzeni. Celem takich działań jest ochrona różnych cech przestrzeni oraz zachowanie równowagi między środowiskiem, a działalnością człowieka.

Czy taki kierunek to dobry pomysł?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna są dobrym pomysłem dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w samorządzie terytorialnym, administracji terenowej na szczeblu centralnym oraz w urzędach, których główną specjalizacją jest zarządzanie zmianami w przestrzeni.

Wybór kierunku studiów, takiego jak gospodarka przestrzenna jest również świetnym pomysłem dla osób, które nie boją się wyzwań oraz są zainteresowane dużą różnorodnością przerabianych przedmiotów, materiałów i zagadnień. W przypadku gospodarki przestrzennej istotna jest wiedza z dziedziny geografii, botaniki, nauk przyrodniczych czy też nauk społecznych. Takie wymagające studia sprawiają, że studenci nie nudzą się podczas nauki.

Podczas nauki na kierunku gospodarka przestrzenna studenci mogą poznać zagadnienia, takie jak:

  • Metody analizy przestrzennej,
  • Statystyka,
  • Projektowanie geometryczne,
  • Planowanie urbanistyczne,
  • Planowanie przestrzenne,
  • Gospodarowanie gruntami,
Zobacz również  Szkolenia, czy nadal są popularne

Jak przygotować się do rekrutacji?

Oczywiście najważniejszą sprawą jest odpowiednie przygotowanie się do matury z przedmiotów wskazanych przez komisję kwalifikacyjną danej uczelni. Zasadniczo, w przypadku kierunku, jakim jest gospodarka przestrzenna, największą liczbę punktów można otrzymać za maturę z matematyki i geografii na poziomie rozszerzonym. Warto też pamiętać o innych istotnych przedmiotach, takich jak wiedza o społeczeństwie, biologia, a nawet historia.

O jaki zawód można się starać po gospodarce przestrzennej?

Zadania związane z gospodarką przestrzenną są realizowane przez samorządy terytorialne oraz urzędy działające w administracji centralnej. W związku z tym absolwenci kierunku, jakim jest gospodarka przestrzenna mogą starać się o pracę w agendach zajmujących się tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin, miast oraz województw. Można też decydować się na pracę w zawodach luźniej powiązanych z tym kierunkiem, na przykład istnieje możliwość zajęcia posady pośrednika w handlu nieruchomościami.

Gospodarka przestrzenna jest bardzo dobrym wyborem przede wszystkim dla osób, które interesują się sprawami i problemami o charakterze społeczno-środowiskowym. Jeśli ktoś nie jest tym zainteresowany lub nie chce studiować złożonego i dość wymagającego kierunku to osoba taka powinna wybrać inny kierunek bardziej dopasowany do własnych wymagań i możliwości.