Księgę Przychodów i Rozchodów muszą prowadzić osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjne), ale także osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową – może to być uproszczona wersja księgi. Obecnie rozliczenie można prowadzić w formie elektronicznej, więc warto zakupić program KPiR.

Jakie cechy ma program KPiR?

W księdze przychodów i rozchodów księguje się, jak sama nazwa mówi, przychody, zakup towarów handlowych i materiałów oraz koszty związane z prowadzaniem działalności, w tym wynagrodzenia pracowników. Księgi przychodów i rozchodów muszą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, a także spółki jawne, cywilne i partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 tys. euro. Podatnik może zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w sposób elektroniczny, więc trzeba zakupić odpowiedni program KPiR.

Czym jest program KPiR?

Program KPiR to program do księgowości, który występuje w kilku rodzajach, gdyż dostosowany jest do rodzaju prowadzonej działalności. W programie można tworzyć pliki JPK_VAT na bramkę Ministerstwa Finansów oraz pliki JPK_PKPIR (Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów), JPK_EWP (Ewidencja Przychodów), JPK_VAT i JPK_FA. W dobrej jakości produkcie jest również możliwość stworzenia przebiegu pojazdów z automatycznym rozliczaniem kosztów eksploatacji samochodów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej oraz pojazdów firmowych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT.  Co bardzo ważne, jest też możliwość rozliczenia ewidencji

Zobacz również  Co powinien robić program do rachunków?

zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT. Program KPiR ułatwi generowanie, sprawdzenie i przesyłanie e-Deklaracji VAT. Warto wybrać taki, w którym faktury łatwo się księguje – automatycznie pobiera on dane naszych kontrahentów i wystarczy tylko je sprawdzić, by oszczędzić sobie dużo pracy. Można także ustawić automatyczne księgowanie, dzięki czemu po wystawieniu faktury zostanie ona automatycznie zaksięgowana przez system, czyli przeniesiona do modułu księgowości. Dokumenty można także księgować masowo. Dobrej jakości oprogramowanie ma także możliwość księgowania ryczałtowego. Program wygeneruje niezbędne deklaracje i prześle je do

Urzędu Skarbowego oraz pliku JPK do Ministerstwa Finansów. Wygenerowane deklaracje mogą być wysyłane za pomocą podpisu elektronicznego lub danych autoryzujących.

Program KPiR to duże ułatwienie w przypadku prowadzenia księgowości, gdyż wiele obowiązków realizuje w sposób uproszczony, pozwalając na oszczędność czasu.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://reset2.pl/oferta/standard/r2ksiega